Иш принциптери

Негизги критерий жана компаниянын баштапкы стратегиясы сунушталган продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын туруктуу жакшыртуу болуп саналат. Продукциялардын толук тизмеси Бажы союзунун алкагында тамак-аш өндүрүшү тармагында колдонулуп жаткан ТР ББ талаптарына жооп берет жана ЕАК белгиси менен ырасталат. Ишкана ун, макарон жана кондитердик азыктарды өндүрүүдө заманбап, жогорку технологиялык жабдуулар менен жабдылган, алардын артында чоң тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу адистер тейленет.