Биз жөнүндө Жалпы маалымат каражаттары

Биздин компаниянын кызматкерлери НТС телеканалында Назира Кадиева менен  “Ачыгын айтканда” программасында конокто болуп 
дагы бул Программада конокто  “Кыргызпатенинин” кызматкерлери да болушуп.  Товарларды патенттөөнүн артыкчылыктары тууралуу
 темада талкуу алып барышкан . Биздин компания Кыргызпатент менен 2003-жылдан бери кызматташып келе жатат. 
Бул жылдар аралыгында биз азыктардын 19 түрүн патенттөөнү ишке ашырганбыз.

Азыктарды патенттөө өндүрүүчүнүн автордук укугун коргоо үчүн зарыл.
Патент-бул биздин азыктардын уникалдуулугунун белгиси жана анын бүткүл аракетинин мөөнөтүндө укуктук коргоону камсыз кылып берүүсү.