Коопсуздук

ХАССП (Өндүрүлгөн азык-түүлүктөрдүн коопсуздугун талдоо жана критикалык башкаруу ыкмасы) 

Өндүрүшкө ХАССП системасынын элементтери киргизилген, бул коопсуз азыктын чыгарылышын жана аны чыгарууда 
санитардык нормалардын сакталышын камсыз кылат. ХАССП - бул (Өндүрүлгөн азык-түүлүктөрдүн коопсуздугун 
талдоо жана критикалык башкаруу ыкмасы) документи болуп саналат, ал коркунучтарды анализдөөнүн негизинде коопсуз тамак-аш азыктарын 
пландаштырууну жана түзүүнү башкарууга мүмкүндүк берет жана ошондой эле, өндүрүштүн бардык этаптарында кооптуулук пайда болушу 
мүмкүн жана алар үчүн дүйнөлүк деңгээлде таанылган тамак-аш коопсуздугунун методологиясы менен контролду орнотуу.

 

 

Санитардык нормалар

«Яшар Групп» ЖЧКсы тамак-аш өнөр жай ишканасы болуп саналат, анын негизги милдети белгиленген сапат жана тамак-аш 
коопсуздугу стандарттарына жооп берген продукцияны өндүрүү болуп саналат. Жумушка кирген бардык жаран өндүрүштүк
 санитариянын жана өздүк гигиенанын талаптарын так сактоого милдеттүү. Жумушка орношкондо медициналык китепче берилүүсү зарыл, 
жыл сайын медициналык кароодон өтүп турууга милдеттүү.