Коопсуздук

ХАССП

Өндүрүшкө ХАССП системасынын элементтери киргизилди, бул коопсуз продукциянын чыгарылышын жана аны чыгарууда санитардык нормалардын сакталышын камсыз кылат. ХАССП бул СПМБ (өнөр жай коопсуздугун башкаруу системасы) документи, ал өндүрүштүн бардык этаптарында пайда болушу мүмкүн болгон коркунучтарды талдоонун негизинде коопсуз тамак-аш продуктуларын пландаштырууну жана түзүүнү башкарууга, ошондой эле дүйнөлүк деңгээлде таанылган тамак-аш коопсуздугунун методологиясы менен аларга контролдук чараларын белгилөөгө мүмкүндүк берет.

 

 

Санитардык нормалар

“Яшар Групп” ЖЧКсы тамак-аш өнөр жай ишканасы, анын негизги милдети белгиленген сапат жана коопсуздук стандарттарына жооп берген продукцияны өндүрүү болуп саналат. Ишке кирүүчү бардык адамдар өндүрүштүк санитариянын жана өздүк гигиенанын талаптарын так сактоого милдеттүү. Жумушка орношкондо медициналык китепчесин беришет, жыл сайын медициналык кароодон өтүп турушат.