Ун

Сорттоо:
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 1 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 1 кг
Экинчи сорттогу "Яшар" буудай уну целлофандуу баштыкта 1 кг
"Яшар Наабай" буудай уну 50 кг
"Яшар Классик" буудай уну 50 кг