Адал

"Яшар Групп" компаниясынын бардык азыктарын, өндүрүү жана сактоо процесстери KMS 1500:2011 
стандартташтыруу документинин талаптарына жооп берет жана Адал болуп саналат.

“Адал” – ислам негиздерине ылайык чыгарылган экологиялык таза азык.

 

Кондитердик азыктарга "Адал" сертификаты