"Яшар Групп"да карьера

Инновациялардын жардамы менен муундардын улануусун камсыз кылуу жана өсүштүн зарыл динамикасын сактоо үчүн биз республикабыздын алдыңкы ЖОЖдору менен активдүү иштешип, келечектүү жана таланттуу бүтүрүүчүлөрдү жумушка тартуудабыз.