Укуктук маалымат

1997-жылы түзүлгөн, азыркы учурда «Яшар Групп» ЖЧКсы деп аталган «Яшар» биргелешкен кыргыз-түрк жоопкерчилиги чектелген коому 
ишканасынын уставынын жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин № 355 каттоо күбөлүгүнүн негизинде иштейт. 
2999-3300-00 (IU) 27.10.97-ж.

Азыктардын бардык тизмеси мыйзамдык базанын жана ченемдик документтердин талаптарына жооп берет.