Мыйзамдуу маалымат

1997-жылы ачылган «Яшар» биргелешкен кыргыз-түрк жоопкерчилиги 27.10.97 тарыхындан бери чектелген коому ишкананын уставынын жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2999-3300-00 (ИУ) каттоо күбөлүгүнүн негизинде иштейт.