Макарон азыктары

Сорттоо:
"Кольца" макарон азыктары 400 г
"Ракушки" макарон азыктары 400 г
"Рожки" макарон азыктары 400 г
"Спираль" макарон азыктары 400 г
"Трубочки" макарон азыктары 400 г