Ун

Сорттоо:
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 5 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 10 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 5 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 10 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 1 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 1 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну целлофандуу баштыкта 1 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну целлофандуу баштыкта 1 кг
Экинчи сорттогу "Яшар" буудай уну целлофандуу баштыкта 1 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 2 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 2 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 4 кг
Экинчи сорттогу "Яшар" буудай уну 10 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 25 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 25 кг
Жогорку сорттогу "Яшар" буудай уну 50 кг
Биринчи сорттогу "Яшар" буудай уну 50 кг
Экинчи сорттогу "Яшар" буудай уну 50 кг
"Яшар Наабай" буудай уну 50 кг
"Яшар Классик" буудай уну 50 кг